logotype

Bild

Zenter 2005 hun mir Diiren obgemach fir de Public, et kommmen regelmssig Schoulklassen, Foyeen, Maison-relais, Crchen, Altersheimer asw. ob den Haff. Et mecht nach emmer esou vill Freed a mir sinn frou wann Erwuessenleit a d Kanner e schinen Dag ob eisem Baurenhaff hatten, frou a gudd gelaunt heem ginn a soen et war cool mir kommen erem.de Jos an dApolline

de Frnk an Christine

an Liz Weiler

Begrissen Iech um Haff.Mir hun e Familienbetrieb, hei schaffen 2 Generatiounen, de Jos an dApolline, de Frnk an Christine.

De Betrieb besteht aus Mllechwirtschaft, Mutterkouhaltung, an Maschtvih.

Grengland: Weeden a Wissen fir Fudder (Silo, Hee)

Ackerland: Mais, Raps, Wees, Gescht, Gromperen


Ech sin den Bauer Jos,

do wou mein Asaatz gefroot ass, helefen ech um Haff, um Feld oder

bei den Visiten vun Schoulklassen, e Mann fir Alles.

D'Atelien an der Schmett di maachen ech.Ech sin d'Apolline,


vu Beruff Infirmire hun awer nemmen eng kuerz Zait an desem Beruff geschafft.Nom Bestiednis mam Jos war ech um Haff aktiv Buerin.

Lescht Joer hunn ech Formatioun Agrarpdagogin gemaach.

Ech kemmeren mech haaptschlech em Visiten vun den Schoulklassen, Altersheimer an behennerten Lit

anoch mol bei Kannergebuertsdeeg.Ech sin den Frnk vu Beruf Bauer.

Ech sinn net aktiv bei den Visiten

Ech kemmeren mech em den Rescht dat heescht Dieren an Feldaarbescht.

sou ze soen "Landwirtschaft".

Ech sin Christine,


vu Beruff sin ech Buerin an sin mam Frnk bestued.

2011 hun ech eng Weiderbildung fir Agrarpdagogin

durch Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein gemaach.

Ech sin zoustnneg fir Crchen, Freizeitaktivititen an och Kannergebuertsdeeg.


Ech sinn Liz, vu Beruff Gemisgrtenerin

Zenter 2013 schaffen ech um Haff A-Schmatten

Hunn 2015 eng Weiderbildung fir Agrarpdagogin gemaach

Ech sinn begleeden Schoulklassen, Crchen, Foyeren,

helefen och bei de Frizitaktivititen an animiere

Kannergebuertsdeeg.