logotype
image1 image2 image3

Mrchen in Stall und Garten

Den 18. Mrz 2018 hun Mir, Apolline an Christine eise Seminar "Mrchen in Stall und Garten" um Ellernhof ( Natur und Business Akademie )zu Ellringen ofgeschloss.

Et war een Seminar vun 3 Moduler ennert der Leedung vum Karin Ulex an dem Christine Hamester-Koch

Eng wonnerbar Erfahrung hu mir matgemaach.